top of page

NAŠE SPOLEČNOST

ONEplanet,ONE business s.r.o., IČO: IČ: 06140751, se sídlem V třešňovce 227/12, 190 00 Praha 9 - Hrdlořezy

ZÁVAZEK OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vedení společnosti si je vědomo rizik a možných negativních následků související se zpracováním osobních údajů. Ochraně osobních údajů je proto věnována vysoká pozornost.

Za účelem stanovení jednotných interních pravidel pro zákonné zpracování osobních údajů a vytvoření systému vnitřních kontrol a opatření k jejich zabezpečení, byla vydána Směrnice ochrany osobních údajů a soukromí.
Zabezpečení osobních údajů je realizováno prostřednictvím systému fyzické a informační bezpečnosti, který je předmětem pravidelné revize a testování.


Za účelem odpovědného a systematického řízení dané oblasti, byla vytvořena funkce tzv. zodpovědné osoby. Výkonem funkce zodpovědné osoby byl pověřen Ondřej Novotný.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POVINNÉ INFORMACE

Naše společnost zpracovává různorodé osobní údaje v souvislosti s náborem a zaměstnáváním zaměstnanců, obchodními aktivitami, propagací společnosti, kontrolou a evidencí osob vstupujících do prostor společnosti, prevencí proti COVID-19, ochranou aktiv společností, včetně provozu kamerového systému se záznamem.

Bližší informace v rozsahu čl. 13 až 14 GDPR jsou obsaženy v níže vyjmenovaných dokumentech, které je možné stáhnout, případně Vám mohou být zaslány e-mailem na základě Vaší žádosti.

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO VAŠE DOTAZY A ŽÁDOSTI

Korespondenční adresa: ONEplanet, ONEbusiness s.r.o., Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00 Praha 10

E-mail: hello@oneplanet.cz

Telefon: +420 602 410 931

Datová schránka: kr8jrdv

bottom of page