top of page

Outsourcing zaměstnanců na Vašich provozovnách

Výstavba sítě maloobchodních prodejen včetně zajištění zkušeného personálu.

Group.png
Group.png
Group.png
Group.png

Zvýšení loajality zaměstnanců - snížení fluktuace

Efektivní prodejní strategie

Zpracování mzdové, účetní i skladové evidence provozovny


Propracovaný proces vzdělávání zaměstnanců

Outsourcing zaměstnanců na Vašich provozovnách

 • Flexibilní nábor s ohledem na aktuální situaci na trhu

 • Propracovaný onboarding proces

 • Efektivní plánování směn s ohledem na aktuální vytíženost prodejny

 • Vytvoření férového a motivujícího prostředí

 • Motivování zaměstnanců na základě rozvojových diagnostik a plánů

 • Zkvalitňování manažerské úrovně dle nejaktuálnějších trendů

 • Implementace zaměstnaneckých benefitů s důrazem na efektivitu

 • Sales performance

 • Mystery shopping, zavedení a vyhodnocování check listů, optimalizace

 • Převzetí kompletního týmu do pracovního poměru naší společností 

Outsourcing obchodních zástupců 

Volba a výběr kvalitních obchodních zástupců pro regiony, které potřebuje Vaše společnost zastřešit.

Group (1).png
Group (1).png
Group (1).png
Group (1).png

Stavba a řízení obchodního týmu

Zvýšení produktivity daného regionu

Vzdělávání a motivace

Tvorba a modifikace obchodních modelů a strategií včetně realizace

Outsourcing obchodních zástupců 

 • Kompletní outsourcing externího sales týmu​

 • Systém pro vyhledávání kandidátů

 • Odměňování a motivace dle nejnovějších trendů

 • Vytvoření férového a motivujícího prostředí

 • Rozvojové plány a diagnostika

 • Zkvalitňování manažerské úrovně

 • Implementace zaměstnaneckých benefitů s důrazem na efektivitu

 • Sales performance

 • Návrh a implementace vhodného business modelu

 • Převzetí kompletního týmu do pracovního poměru naší společností 

Outsourcing personálnej
agendy

Kompletní servis v oblasti personalistiky.

Group (2).png
Group (2).png
Group (2).png
Group (2).png

6 různých metod pro hledání vhodných kandidátů

Efektivní firemní vzdělávání a testování zaměstnanců

Mzdová agenda a komunikace s úřady

Legislativa

Outsourcing obchodních zástupců 

 • Kompletní outsourcing HR agendy

 • Řešení zaměstnaneckých a legislativních záležitostí

 • Zavedení povinných formulářů, interních zásad a směrnic

 • Jednání s úřady (pracovní, daňové, sociální)

 • Právní a administrativní bezpečnost

 • Forecasting nákladů

 • Efektivní plánování směn s ohledem na aktuální vytíženost prodejny

 • Digitální nástroje řízení a administrativy

bottom of page