top of page

Riešenia pre firmy s pobočkovou sieťou so zamestnancami a predajnými partnermi

ONEplanet, ONEbusiness

Group 1.png
Group 3.png
Group 2.png
Group 3 (1).png
Group 4.png
Group 3 (1).png
Group 5.png
Služby

Služby

Outsourcing zamestnancov na Vašich prevádzkarňach

Výstavba siete maloobchodných predajní vrátane zaistenia skúseného personálu.

Group.png
Group.png
Group.png
Group.png

Zvýšenie lojality zamestnancov – zníženie fluktuácie

Efektívne predajné stratégie

Spracovanie mzdovej, účtovnej aj skladovej evidencie prevádzkarne

Prepracovaný proces vzdelávania zamestnancov

Outsourcing zamestnancov na Vašich prevádzkarňach

 • Flexibilný nábor s ohľadom na aktuálnu situáciu na trhu

 • Prepracovaný onboarding proces

 • Efektívne plánovanie zmien podľa aktuálnej vyťaženosti predajne

 • Vytvorenie férového a motivujúceho prostredia

 • Motivovanie zamestnancov na základe rozvojových diagnostik a plánov

 • Skvalitňovanie manažérskej úrovne podľa najaktuálnejších trendov

 • Implementácia zamestnaneckých benefitov s dôrazom na efektivitu

 • Sales performance

 • Mystery shopping, zavedenie a vyhodnocovanie check listov, optimalizácia

 • Prevzatie kompletného tímu do pracovného pomeru

Outsourcing obchodných zástupcov

Voľba a výber kvalitných obchodných zástupcov pre regióny, ktoré potrebuje Vaša spoločnosť zastrešiť.

Group (1).png
Group (1).png
Group (1).png
Group (1).png

Stavba a riadenie obchodného tímu

Zvýšenie produktivity daného regiónu

Vzdelávanie a motivácia

Tvorba a modifikácia obchodných modelov a stratégií vrátane realizácie

Outsourcing obchodných zástupcov

 • Kompletný outsourcing externého sales tímu​

 • Systém pre vyhľadávanie kandidátov

 • Odmeňovanie a motivácia podľa najnovších trendov

 • Vytvorenie férového a motivujúceho prostredia

 • Rozvojové plány a diagnostika

 • Skvalitňovanie manažérskej úrovne

 • Sales performance

 • Návrh a implementácia vhodného business modelu

 • Prevzatie kompletného tímu do pracovného pomeru našou spoločnosťou

Outsourcing personálnej agendy

Kompletný servis v oblasti personalistiky.

Group (2).png
Group (2).png
Group (2).png
Group (2).png

6 rôznych metód pre hľadanie vhodných kandidátov

Efektívne firemné vzdelávanie a testovanie zamestnancov

Mzdová agenda a komunikácia s úradmi

Legislatíva

Outsourcing personálnej
agendy

 • Kompletný outsourcing HR agendy

 • Riešenie zamestnaneckých a legislatívnych záležitostí

 • Zavedenie povinných formulárov, interných zásad a smerníc

 • Rokovanie s úradmi (pracovné, daňové, sociálne)

 • Právna, administratívna bezpečnosť

 • Forecasting nákladov

 • Efektívne plánovanie zmien podľa aktuálnej vyťaženosti predajne

 • Digitálne nástroje riadenia a administratívy

Group 3 (1).png

22%

Implementáciou digitálnych nástrojov v HR agende a distribúcii sme zvýšili efektivitu o 22 %.

35/dnů

Priemerne do 35 kalendárnych dní zaistíme kompletnú posádku pre novú prevádzkareň.

500/partnerů

Za šesť mesiacov sme postavili tím 500 partnerov pre priamy predaj.

4,5/milionů

Vhodným nastavením benefitov sme ušetrili klientom 4,5 miliónov korún.

95%

Nami nabraných zamestnancov zotrvá v spoločnosti v priemere 2,8 roku.

Frame 51.png

Sme profesionáli s maximálnym zameraním na výsledok

 • Člen skupiny GATE GROUP+

 • Skúsený tím s dlhoročnou manažérskou praxou v oblastiach Sales, Retail, HR a logistika

 • Pôsobnosť v Česku aj na Slovensku

 • Vlastný vozový park

 • Interný sklad, logistika a distribúcia

 • Obrat 1,2 mld. Kč

Nástroje

Nástroje

Všetky digitálne nástroje sú združené a riadené vlastným centrálnym systémom ONE retail SYSTEM

Digitálne účtovníctvo
wflow-256 1.png
 • Digitálne spracovanie faktúr a účtovných dokladov
 • Schvaľovacie cesty
 • Vyhodnocovanie nákladov
 • Automatizácia procesov
Informačný systém
Helios-logo 1 (Traced).png
 • CRM systém
 • Evidencia HR a onboarding procesov
 • Mzdy a odmeny
 • Skladové hospodárstvo a evidencia
Správa dokumentov
DMS_Crew-logo-F832B0C23E-seeklogo 1.png
 • Document management system 
 • Digitálna distribúcia dokumentov so záznamom o prečítaní a akceptácii
 • Elektronické podpisovanie
Online pomocník pre mobilných obchodníkov
2002_Mio_logo 1.png
 • Vlastný portál na mieru pre mobilných obchodníkov
 • Forecasting plánovaných plnení
 • Výpočet a história odmien a provízií
 • Majetkové karty a digitálna knižnica
 • Monitoring plnenia cieľov jednotlivých predajcov
HR Portál
 • Komplexný nástroj pre HR agendu
 • Profil zamestnanca
 • Evidencia údajov
 • Digitálna úschovňa dokumentov
Dochádzkový systém
logo-nav 1.png
 • Plánovanie zmien
 • Automatické legislatívne nastavenie
 • Spracovanie miezd

ONE retail SYSTEM

POWERED BY
Frame 66.png

Všetky naše systémy upravujeme podľa potrieb klientov.

Cez naše nástroje môžete svoju sales force riadiť aj Vy!

Group 8.png

Doplnkové služby

ONE Planet | Skladování
interior-large-distribution-warehouse-with-shelves-stacked-with-palettes-goods-ready-marke

Skladovanie

Skladovanie tovaru a materiálov vrátane skladového systému a preškoleného personálu.

ONE Planet | Logistika
society-parking-white-truck-van-transportation-park 1 (1).png

Logistika

Logistika tovaru v rámci outsourcovanej siete obchodných zástupcov, ambasádorov a prevádzkarní. Dlhoročné skúsenosti, veľké objemy, vlastný vozový park s 37 vozmi.

ONE Planet | Distribuce
young-courier-his-colleague-unloading-cardboard-boxes-from-delivery-van 1.png

Distribúcia

Distribúcia tovaru do celej predajnej siete buď vlastnými prostriedkami alebo prostredníctvom zmluvných partnerov (vyberáme vždy najefektívnejší model).

Reference

Referencie

philip-morris-logo-E346D54429-seeklogo 1.png
ONE Planet | Reference Philip Morris
DSC2324JPG-I_23051 1 (1).png

Philip Morris

Komplexné riadenie predajnej siete pre priamy predaj revolučného produktu.

DR (Direct Retail) a outsourcing procesu priameho predaja v celom životnom cykle – predajný personál, prevádzka, logistika, technológia a systémy.

ONE Planet | Reference Tarsio
Vlastni_rozmery_1920x600_px__10_ 1 (1).png

Tarsio

Projekt pre exkluzívneho importéra významných značiek dermatokozmetiky.

Vyhľadanie a oslovenie vhodných odporúčateľov, prezentáciu motivačného programu, zmluvného zaistenia a reportingu výsledkov vrátane spracovania finančných tokov a odmien.
Kompletný outsourcing obchodného tímu, vrátane logistiky predávaných produktov.

802fb4f278d4231b81c0e88a278f35c5 1.png
coca.png
coca2.png

Tokinomo

Nový retailový a marketingový nástroj – ONE výhradný distributér pre CZ a SK

Inovatívny retailový nástroj zaisťujúci silnú interakciu so zákazníkom (stopping power až 40 %)

tokinomo.cz

Logo_White_Transparent 1.png
Aktuality
Group 3 (1).png
Group 4.png
Group 3 (1).png

Aktuality

Group 4.png
Group 5.png
Group 3 (1).png
business-people-shaking-hands-together 1.png
Kontakt

Kontaktujte nás

Ďakujeme za odoslanie!

bottom of page