top of page
one
one

Pomáhame predávať

Zabezpečujeme externé služby v oblasti predaja, marketingu, retailu a logistiky. Podporíme rozvoj a úspech vášho podnikania.

One Planet
one
one
one
one

Pre rozvoj podnikania

One Planet
One Planet
sú vám k dispozícii
....
Externí obchodní zástupci

EXTERNÍ OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA

Externí obchodní zástupci
Externí obchodní zástupci
Externí marketingový tým

EXTERNÝ MARKETINGOVÝ TÍM

Externí marketingový tým
Externí marketingový tým
Externí pracovníci retailu

EXTERNÍ PRACOVNÍCI RETAILU

Externí pracovníci retailu
Externí pracovníci retailu
Externí logistika

EXTERNÁ
LOGISTIKA

Externí logistika
Externí logistika
One Planet
Služby
One Planet
VÝHODY NAŠICH RIEŠENÍ OUTSOURCINGU
....
one
One Planet
OVERENÝ A OPAKOVATEĽNÝ PROCES
Naše postupy sú overené a opakovateľné procesy vhodné pre firmy rôznych veľkostí a odvetví.
one
One Planet
VYSOKÁ ÚROVEŇ
ODBORNOSTI
Špecializujeme sa na predaj, marketing, retail a logistiku s dôrazom na nábor a efektívne riadenie.
one
One Planet
RÝCHLOSŤ SPUSTENIA SPOLUPRÁCE
Externý tím nasadíme po celom SR a ČR, bez ohľadu na odvetvie. Prispôsobíme riadenie vašim požiadavkám a cieľom.
one
One Planet
MINIMALIZÁCIA NÁKLADOV
Outsourcing zvyšuje kontrolu nad nákladmi tým, že znižuje výdavky na personál, vybavenie a infraštruktúru.
one
One Planet
PRECHOD
ZAMESTNANCOV
Zabezpečujeme nábor a školenie tímu s možnosťou prevzatia zamestnancov po 12 mesiacoch.
one
One Planet
RAST PODIELU NA TRHU - NOVÉ PREDAJNÉ KANÁLY
Služby nášho outsourcingu vám pomôžu nájsť a osloviť nové alebo nedostatočne obslúžené trhy.
one
One Planet
ELIMINÁCIA TECHNOLOGICKÝCH BARIÉR
Získate prístup k najnovším nástrojom bez nutnosti ich nákupu a udržíte krok s konkurenciou aj trendmi.
one
One Planet
OCHRANA VAŠEJ
ZNAČKY
Predajný, marketingový,  retailový tím a logistika od One Planet sú kľúčom k úspechu vašej značky.
one
One Planet
ROZŠÍRENÉ
RIEŠENIA
Kombinujeme externých obchodných zástupcov, marketing, retail a logistiku - podľa vašich požiadaviek, buď spoločne alebo zvlášť.
Výhody
one
KTO NÁS MÔŽE POTREBOVAŤ
....
PODNIKATEĽ
Interné pokusy o nábor a riadenie obchodných, marketingových, retailových alebo logistických operácií často narážajú na nedostatok zdrojov, personálnej podpory a adekvátneho dohľadu, čo obmedzuje úspech.

STREDNE VEĽKÉ PODNIKY
  • Problémy so vstupom do nových regiónov a predajných kanálov.
  • Potrebné rýchle uvedenie produktu alebo služby na trh.
  • Interný tím potrebuje podporu pri získavaní potenciálnych zákazníkov a ich následnej starostlivosti.
one
VEĽKÉ SPOLOČNOSTI
  • Hľadanie ďalších alebo doplnkových služieb, vrátane podpory predaja a logistiky.
  • Nutnosť rýchleho uvedenia nového produktu alebo služby na trh, aj napriek obmedzeným kapacitám interného predajného tímu.
  • Vstup na nový trh alebo teritórium s obmedzenými kapacitami či informáciami o trhu.
 
MEDZINÁRODNÉ SPOLOČNOSTI
  • Nová spoločnosť alebo značka plánuje expanziu na slovenský a český trh.
  • Predajný tím, marketing a logistika so sídlom mimo tieto regióny nemajú znalosti o lokálnom trhu a neplánujú ich získavať.
  • Ďalšie výzvy zahŕňajú rozdiely v časových pásmach a jazykové bariéry.
one
Reference
REFERENČNÉ PROJEKTY
....
philip-morris
ONE Planet | Reference Philip Morris
philip-morris

Philip Morris

Komplexné riadenie predajnej siete pre priamy predaj revolučného produktu.

DR (Direct Retail) a outsourcing procesu priameho predaja v celom životnom cykle – predajný personál, prevádzka, logistika, technológia a systémy.

ONE Planet | Reference Tarsio
tarsio

Tarsio

Projekt pre exkluzívneho importéra významných značiek dermatokozmetiky.

Vyhľadanie a oslovenie vhodných odporúčateľov, prezentáciu motivačného programu, zmluvného zaistenia a reportingu výsledkov vrátane spracovania finančných tokov a odmien. Kompletný outsourcing obchodného tímu, vrátane logistiky predávaných produktov.

tarsio
Aktuality
Group 3 (1).png
Group 4.png
AKTUALITY
....
Group 4.png
Group 5.png
Group 3 (1).png
Group 3 (1).png
business-people-shaking-hands-together 1.png
Kontakt

Kontaktujte nás

Ďakujeme za odoslanie!

bottom of page