top of page

NAŠA SPOLOČNOSŤ

ONEplanet, ONE business SK s. r. o.,  IČ: 53030010, DIČ: 2121231937, IČ DPH: SK2121231937, so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača

ZÁVÄZOK OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vedenie spoločnosti si je vedomé rizík a možných negatívnych následkov súvisiacich so spracovaním osobných údajov. Ochrane osobných údajov je preto venovaná vysoká pozornosť.

Na účely stanovenia jednotných interných pravidiel pre zákonné spracovanie osobných údajov a vytvorenie systému vnútorných kontrol a opatrení na ich zabezpečenie, bola vydaná Smernica ochrany osobných údajov a súkromia.Zabezpečenie osobných údajov je realizované prostredníctvom systému fyzickej a informačnej bezpečnosti, ktorý je predmetom pravidelnej revízie a testovania.

Na účely zodpovedného a systematického riadenia danej oblasti, bola vytvorená funkcia tzv. zodpovednej osoby. Výkonom funkcie zodpovednej osoby bola poverená Dagmar Turnerová, Account & Office manager.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A POVINNÉ INFORMÁCIE

Naša spoločnosť spracováva rôznorodé osobné údaje v súvislosti s náborom a zamestnávaním zamestnancov, obchodnými aktivitami, propagáciou spoločnosti, kontrolou a evidenciou osôb vstupujúcich do priestorov spoločnosti, prevenciou proti COVID-19, ochranou aktív spoločnosti, vrátane prevádzky kamerového systému so záznamom.

Bližšie informácie v rozsahu čl. 13 až 14 GDPR sú obsiahnuté v nižšie vymenovaných dokumentoch, ktoré je možné stiahnuť, prípadne Vám môžu byť zaslané e-mailom na základe Vašej žiadosti.

KONTAKTNÉ ÚDAJE PRE VAŠE OTÁZKY A ŽIADOSTI

Korešpondenčná adresa: ONEplanet, ONEbusiness s.r.o., J. Farkaša 2, 903 01 Senec

E-mail: oneplanet@oneplanet.sk

Telefon: +421 948 615 549

bottom of page