top of page

Outsourcing zamestnancov na Vašich prevádzkarňach

Výstavba siete maloobchodných predajní vrátane zaistenia skúseného personálu.

Group.png
Group.png
Group.png
Group.png

Zvýšenie lojality zamestnancov – zníženie fluktuácie

Efektívne predajné stratégie

Spracovanie mzdovej, účtovnej aj skladovej evidencie prevádzkarne

Prepracovaný proces vzdelávania zamestnancov

Outsourcing zamestnancov na Vašich prevádzkarňach

 • Flexibilný nábor s ohľadom na aktuálnu situáciu na trhu

 • Prepracovaný onboarding proces

 • Efektívne plánovanie zmien podľa aktuálnej vyťaženosti predajne

 • Vytvorenie férového a motivujúceho prostredia

 • Motivovanie zamestnancov na základe rozvojových diagnostik a plánov

 • Skvalitňovanie manažérskej úrovne podľa najaktuálnejších trendov

 • Implementácia zamestnaneckých benefitov s dôrazom na efektivitu

 • Sales performance

 • Mystery shopping, zavedenie a vyhodnocovanie check listov, optimalizácia

 • Prevzatie kompletného tímu do pracovného pomeru

Outsourcing obchodných zástupcov

Voľba a výber kvalitných obchodných zástupcov pre regióny, ktoré potrebuje Vaša spoločnosť zastrešiť.

Group (1).png
Group (1).png
Group (1).png
Group (1).png

Stavba a riadenie obchodného tímu

Zvýšenie produktivity daného regiónu

Vzdelávanie a motivácia

Tvorba a modifikácia obchodných modelov a stratégií vrátane realizácie

Outsourcing obchodných zástupcov

 • Kompletný outsourcing externého sales tímu​

 • Systém pre vyhľadávanie kandidátov

 • Odmeňovanie a motivácia podľa najnovších trendov

 • Vytvorenie férového a motivujúceho prostredia

 • Rozvojové plány a diagnostika

 • Skvalitňovanie manažérskej úrovne

 • Sales performance

 • Návrh a implementácia vhodného business modelu

 • Prevzatie kompletného tímu do pracovného pomeru našou spoločnosťou

Outsourcing personálnej agendy

Kompletný servis v oblasti personalistiky.

Group (2).png
Group (2).png
Group (2).png
Group (2).png

6 rôznych metód pre hľadanie vhodných kandidátov

Efektívne firemné vzdelávanie a testovanie zamestnancov

Mzdová agenda a komunikácia s úradmi

Legislatíva

Outsourcing personálnej
agendy

 • Kompletný outsourcing HR agendy

 • Riešenie zamestnaneckých a legislatívnych záležitostí

 • Zavedenie povinných formulárov, interných zásad a smerníc

 • Rokovanie s úradmi (pracovné, daňové, sociálne)

 • Právna, administratívna bezpečnosť

 • Forecasting nákladov

 • Efektívne plánovanie zmien podľa aktuálnej vyťaženosti predajne

 • Digitálne nástroje riadenia a administratívy

bottom of page