top of page
one
one

Pomáháme prodávat

Zajišťujeme externí služby v oblasti prodeje, marketingu, retailu a logistiky. Podpoříme rozvoj a úspěch vašeho podnikání.

One Planet
one
one
one
one

​​Pro rozvoj podnikání

One Planet
One Planet
jsou vám k dispozici
....
Externí obchodní zástupci

EXTERNÍ OBCHODNÍ
ZÁSTUPCI

Externí obchodní zástupci
Externí obchodní zástupci
Externí marketingový tým

EXTERNÍ
MARKETINGOVÝ TÝM

Externí marketingový tým
Externí marketingový tým
Externí pracovníci retailu

EXTERNÍ
PRACOVNÍCI RETAILU

Externí pracovníci retailu
Externí pracovníci retailu
Externí logistika

EXTERNÍ
LOGISTIKA

Externí logistika
Externí logistika
One Planet
Služby
One Planet
VÝHODY NAŠICH ŘEŠENÍ OUTSOURCINGU
....
one
One Planet
OVĚŘENÝ A OPAKOVATELNÝ
PROCES
Naše postupy jsou ověřenými a opakovatelnými procesy vhodnými pro firmy různých velikostí a odvětví.
one
One Planet
VYSOKÁ ÚROVEŇ
 
ODBORNOSTI
Specializujeme se na prodej, marketing, retail a logistiku s důrazem na nábor a efektivní řízení.
one
One Planet
RYCHLOST SPUŠTĚNÍ SPOLUPRÁCE
Externí tým nasadíme po celé ČR a SR, bez ohledu na odvětví. Přizpůsobíme začlenění a řízení vašim požadavkům a cílům.
one
One Planet
MINIMALIZACE
NÁKLADŮ
Outsourcing zvyšuje kontrolu nad náklady tím, že snižuje výdaje na personál, vybavení a infrastrukturu.
one
One Planet
PŘECHOD
ZAMĚSTNANCŮ
Zajišťujeme nábor a školení týmu zaměřeného na váš úspěch s možností převzetí zaměstnanců po 12 měsících.
one
One Planet
RŮST PODÍLU NA TRHU - NOVÉ PRODEJNÍ KANÁLY
Služby našeho outsourcingu vám pomohou nalézt a oslovit nové či nedostatečně obsloužené trhy.
one
One Planet
ELIMINACE TECHNOLOGICKÝCH OMEZENÍ
Získáte přístup k nejnovějším nástrojům bez nutnosti jejich nákupu a udržíte krok s konkurencí i trendy.
one
One Planet
OCHRANA VAŠÍ 
ZNAČKY
Prodejní, marketingový a retailový tým, stejně jako logistika od One Planet, jsou klíčem k úspěchu vaší značky.
one
One Planet
ROZŠÍŘENÁ
ŘEŠENÍ
Kombinujeme externí obchodní zástupce, marketing, retail a logistiku - podle vašich požadavků, buď společně nebo zvlášť.
Výhody
one
KDO NÁS MŮŽE POTŘEBOVAT
....
PODNIKATEL
Interní pokusy o nábor a řízení obchodních, marketingových, retailových nebo logistických operací často naráží na nedostatek zdrojů, personální podpory a adekvátního dohledu, což omezuje úspěch.

STŘEDNĚ VELKÉ PODNIKY
  • Potíže se vstupem do nových regionů a prodejních kanálů.
  • Potřeba rychlého uvedení produktu nebo služby na trh.
  • Interní tým potřebuje podporu při získávání potenciálních zákazníků a jejich následné péči.
one
VELKÉ SPOLEČNOSTI
  • Hledání dalších či doplňkových služeb, včetně podpory prodeje a logistiky.
  • Nutnost rychlého uvedení nového produktu nebo služby na trh, i přes omezené kapacity interního prodejního týmu.
  • Vstup na nový trh nebo teritorium s omezenými kapacitami či informacemi o trhu.

MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOSTI
  • Nová společnost nebo značka plánuje expanzi na český a slovenský trh.
  • Prodejní tým, marketing a logistika se sídlem mimo tyto regiony nemají znalosti o lokálním trhu a neplánují je získávat.
  • Další výzvy zahrnují rozdíly v časových pásmech a jazykové bariéry.
one
Reference
REFERENČNÍ PROJEKTY
....
philip-morris
ONE Planet | Reference Philip Morris
philip-morris

Philip Morris

Komplexní řízení prodejní sítě pro přímý prodej revolučního produktu.

DR (Direct Retail) a outsourcing procesu přímého prodeje v celém životním cyklu – prodejní personál, provoz, logistika, technologie a systémy.

ONE Planet | Reference Tarsio
tarsio

Tarsio

Projekt pro exklusivního importéra významných značek dermatokosmetiky.

Vyhledání a oslovení vhodných doporučitelů, prezentaci motivačního programu, smluvního zajištění a reportingu výsledků včetně zpracování finančních toků a odměn.
Kompletní outsourcing obchodního týmu, včetně logistiky prodávaných produktů.

tarsio
Aktuality
Group 3 (1).png
Group 4.png
AKTUALITY
....
Group 4.png
Group 5.png
Group 3 (1).png
Group 3 (1).png
business-people-shaking-hands-together 1.png
Kontakt

Kontaktujte nás

Děkujeme za odeslání!

bottom of page